Lovsångsledning

"Där Guds folk samlas till lovsång och tillbedjan bryter himlen fram! Min längtan och erfarenhet är att lovsången kan få bli något som förenar Kristi kropp, över alla gränser, traditioner, kulturer och generationer."

Varför lovsång?

Bibeln är till bredden fylld med musik. Den innehåller över 400 hänvisningar till sång och 50 direkta uppmaningar att sjunga. Bibeln hänvisar till musik sammanlagt runt 800 gånger. Guds folk har alltid sjungit till Guds ära, i alla tider! Den gemensamma församlingssången har genom frälsningshistorien varit – och är än idag – såväl ett uttryck för tacksamhet till Gud (2 Mos. 15:1-18, Ps. 106:1) som ett mäktigt andligt vapen som bryter bojor och river murar (Apg. 16:25-26, 2 Krön. 20:20-22). Men mest av allt sjunger vi för att proklamera och förkunna evangeliet – vad Jesus gjorde för oss och hela världen på korset – så att tro väcks i människors hjärtan (Rom. 10:17).


"Musiken är en gåva från en frikostig Gud, inte en gåva från människor.

Den driver djävulen på flykten och gör människor glada;

den förmår oss att glömma all vrede, odygd och arrogans, och all annan ondska.

Näst efter teologin tillmäter jag musiken det högsta värdet och den största hedern."

- Martin Luther


Jag som lovsångsledare

Så länge jag kan minnas har musiken varit bland det viktigaste i min tillvaro, och att spela musik blev med tiden ett av de självklaraste sätten för mig att tillbe, tacka och lova Gud. Pappa spelade ofta i kyrkan, något som jag tidigt tog efter. Idag har jag många års erfarenhet av att leda lovsång i såväl stora som små sammanhang. Jag har lett själv bakom piano eller gitarr men också med större lovsångsteam. Jag har spelat i små landsbygdsförsamlingar och på konferenser med flera hundra gudstjänstbesökare. Inget är bättre eller sämre, inget är mer eller mindre betydelsefullt. Där Guds folk samlas till lovsång och tillbedjan bryter himlen fram! Min längtan och erfarenhet är att lovsången kan få bli något som förenar Kristi kropp, över alla gränser, traditioner, kulturer och generationer.


Jag kommer gärna och leder lovsång i din församling eller på ditt evenemang, ensam eller med band. Vill ni utrusta och uppmuntra era lovsångsledare kommer jag gärna och undervisar om just lovsång och lovsångsledning. Hör av dig om du är intresserad eller har frågor!


Vad andra säger om mig:

 

"Filip leder lovsång med innerlighet och med en teologisk känslighet i textval som

bygger gudstjänstens tema och innehåll. Det är en förmån som predikant att kunna förstärka budskapet i predikan med sången i gudstjänsten, detta är Filip duktig på."

- Oskar "HobbE" Jonasson, pastor

Kommande händelser

 

Se kalender för kommande händelser.

Kontakta mig


 

E-postadress: kontakt@filiplarsson.nu

 

Telefonnummer: 073-628 59 09

Ge en gåva

 

Du som vill kan ge en gåva via Swish. Märk gåvan "lovsång" eller "förkunnelse" så går pengarna till precis det, i form av noter, gitarrsträngar, studielitteratur, eller liknande.

© Filip Larsson 2019