Förkunnelse

 

"Jag är övertygad om att det finns kraft i Guds Ord att utföra vad han har lovat, i rätt person, på rätt plats, i rätt tid.

 

Precis som regnet inte vänder tillbaka till himlen utan att ha vattnat jorden ska Guds Ord inte vända tillbaka till honom utan att ha utfört vad han har sänt det till (Jes. 55:10-11). Tänk vilket hopp!"

 

Guds ord är levande och verksamt

Bibeln är mer än trycksvärta på papper, läderpärmar och guldsnitt. Den är Guds eget Ord, utandat av honom (2 Tim. 3:16, Heb. 1:1-2). Guds Ord är levande och verksamt (Heb. 4:12), det är ett ljus i mörkret (Ps. 119:105) och det består när allt annat vacklar (Jes. 40:8, Ps. 119:89). Bibeln motiverar sig själv på flera sätt. I 2 Tim. 3:16 kan vi läsa att den är "nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet", så att vi ska bli redo, rustade för goda gärningar, tränade för det kristna livet. Men framförallt har Gud gett oss sitt Ord för att vi ska tro att Jesus är den han säger sig vara och för att vi genom tron på hans namn ska ha evigt liv (Joh. 20:31, 1 Joh. 5:13).


Därför är det så viktigt att Guds Ord förkunnas och proklameras, både till undervisning och uppbyggelse för oss som redan är kristna och till de som ännu inte kommit till tro på Jesus. Som Paulus skriver (Rom. 10:13-15, 17):


"Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?

Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?

Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?

Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända?

Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!

Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord."


Jag är övertygad om att det finns kraft i Guds Ord att utföra vad han har lovat, i rätt person, på rätt plats, i rätt tid. Precis som regnet inte vänder tillbaka till himlen utan att ha vattnat jorden ska Guds Ord inte vända tillbaka till honom utan att ha utfört vad han har sänt det till (Jes. 55:10-11). Tänk vilket hopp!


Jag som förkunnare

Att undervisa och predika är något av det bästa jag vet och med åren har jag samlat på mig allt mer erfarenhet av just det. Jag har predikat i söndagsgudstjänster såväl som på ungdomsmöten och läger. Jag har erfarenhet av bibelstudier och seminarier med konfirmander, pensionärer, och allt däremellan. Att få se människor få upp ögonen för mer av vem Gud är och vad han har att ge är fantastiskt, oavsett om det är en ungdom som för första gången tar emot Jesus som Herre och Frälsare eller om det är en kristen sedan femtio år som på nytt får upptäcka rikedomen i att få räknas som ett Guds barn av nåd, genom tro, på grund av Jesu kors.


Jag kommer gärna och undervisar i din församling, bibelskola eller evenemang. Hör av dig om du är intresserad eller har frågor!


Vad andra säger om mig:


"Filip har växt upp i Älvängen. Från det han var barn och jag såg honom i vår Missionskyrka gjorde han alltid ett så genuint och trevligt intryck. Så småningom satt han vid pianot och lät oss höra uppbygglig sång. Under senare år har jag haft förmånen att få lyssna till Filips förkunnelse också i tal. Det som gjort ett starkt intryck på mig (och många andra) är hans tidiga mognad och insikt i de heliga Skrifterna. Och hans sätt att engagerat och i god mening enkelt förmedla Gud ord. Honom hör jag gärna igen!"

- Jan Erixon, riksevangelist


"Under fyra år har jag som pastor, arbetsledare och vän lärt känna Filip. Jag ser en grundmurad tro och andlig mognad som präglar en ung man med inre styrka och integritet. Filips genuina intresse för teologi och hjärta för församlingen färgar hela hans uttryck. Han brinner för att undervisa Guds sanning och lovsjunga Hans ära. Med hängiven ödmjukhet står Filip för en tidlös kristendom för att betjäna hela Sveriges kristenhet med hela evangeliet om Jesus."

- Andreas Reinhard, inspiratör för Open Doors