Anlita mig

ANLITA MIG

Jag kommer gärna till just din församling, evenemang eller bibelskola för att leda lovsång, undervisa, uppmuntra, eller något annat roligt. Läs mer om vad jag gör nedan och hör gärna av dig med frågor!

LOVSÅNGSLEDNING

Vill du att jag kommer och leder lovsång i din församling eller under ditt evenemang? Läs mer här!

FÖRKUNNELSE

Predikant till er gudstjänst eller ungdomssatsning? Bibelstudium eller seminarium till din konferens eller Bibelskola? Läs mer här!


VAD ANDRA SÄGER OM MIG


"Filip leder lovsång med innerlighet och med en teologisk känslighet i textval som bygger gudstjänstens tema och innehåll. Det är en förmån som predikant att kunna förstärka budskapet i predikan med sången i gudstjänsten, detta är Filip duktig på."

- Oskar "HobbE" Jonasson, pastor


"Filip har växt upp i Älvängen. Från det han var barn och jag såg honom i vår Missionskyrka gjorde han alltid ett så genuint och trevligt intryck. Så småningom satt han vid pianot och lät oss höra uppbygglig sång. Under senare år har jag haft förmånen att få lyssna till Filips förkunnelse också i tal. Det som gjort ett starkt intryck på mig (och många andra) är hans tidiga mognad och insikt i de heliga Skrifterna. Och hans sätt att engagerat och i god mening enkelt förmedla Gud ord. Honom hör jag gärna igen!"

- Jan Erixon, riksevangelist


"Under fyra år har jag som pastor, arbetsledare och vän lärt känna Filip. Jag ser en grundmurad tro och andlig mognad som präglar en ung man med inre styrka och integritet. Filips genuina intresse för teologi och hjärta för församlingen färgar hela hans uttryck. Han brinner för att undervisa Guds sanning och lovsjunga Hans ära. Med hängiven ödmjukhet står Filip för en tidlös kristendom för att betjäna hela Sveriges kristenhet med hela evangeliet om Jesus."

- Andreas Reinhard, inspiratör för Open Doors