Lovsångsledning

"Min längtan och erfarenhet är att lovsången kan få bli något som förenar Kristi kropp, över alla gränser, traditioner, kulturer och generationer."

Varför lovsång?

Bibeln är till bredden fylld med sång och musik. Den innehåller över 400 hänvisningar till sång och 50 direkta uppmaningar att sjunga. Bibeln hänvisar till musik sammanlagt runt 800 gånger. Guds folk har alltid sjungit till Guds ära, i alla tider! Den gemensamma församlingssången är både ett uttryck för tacksamhet till Gud (2 Mos. 15:1-18, Ps. 106:1) och en proklamation av evangeliet – vad Jesus gjorde för oss och hela världen på korset – så att tro väcks i människors hjärtan (Rom. 10:17).


Jag har spelat i små landsbygdsförsamlingar och på konferenser med flera hundra gudstjänstbesökare. Inget är bättre eller sämre, inget är mer eller mindre betydelsefullt. Där Guds folk samlas till lovsång och tillbedjan är hans Ande verkligen närvarande. Min längtan och erfarenhet är att lovsången kan få bli något som förenar Kristi kropp, över alla gränser, traditioner, kulturer och generationer. Jag kommer gärna och leder lovsång i din församling eller på ditt evenemang, ensam eller med band. Vill ni utrusta och uppmuntra era lovsångsledare kommer jag gärna och undervisar om just lovsång och lovsångsledning. Hör av dig om du är intresserad eller har frågor!


"Musiken är en gåva från en frikostig Gud, inte en gåva från människor.

Den driver djävulen på flykten och gör människor glada;

den förmår oss att glömma all vrede, odygd och arrogans, och all annan ondska.

Näst efter teologin tillmäter jag musiken det högsta värdet och den största hedern."

- Martin Luther

Vad andra säger om mig:

 

"Filip leder lovsång med innerlighet och med en teologisk känslighet i textval som

bygger gudstjänstens tema och innehåll. Det är en förmån som predikant att kunna förstärka budskapet i predikan med sången i gudstjänsten, detta är Filip duktig på."

- Oskar "HobbE" Jonasson, pastor